ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Според Универсалното учение човекът е нещо много повече от това, което виждаме с очите си., 24. юни. 2023 г.

„...Човече, осъзнай напълно своето благородство и достойнство, защо си наречен микрокосмос и колко далеч се простира познанието ти за Природата...“

„Вие наричате в своята доктрина човешкото същество микрокосмос. Това наименование е правилно, но в своята доктрина вие го оставяте без смисъл, а обясненията ви са погрешни и тъмни. Чуйте сега какво разбираме ние под микрокосмос:

Както небето представлява една затворена тоталност, с всяка небесна твърд в него и всички констелации, без изключение, така и човешкото същество в себе си и за себе си представлява една величествена констелация. Както небесният свод е самият себе си и не е управляван от някого, така и човешкото небе, също толкова малко е управлявано от някой друг. Затова и то е едно могъщо небе, без предели, от самосебе си.
...
Обърнете внимание обаче, че има два типа творения – първо, небето и земята и, второ, човешкото същество.
...
Човешкото същество лесно би могло да бъде опознато, но единствено въз основата на макрокосмичната, универсална цялост, а не като отделност. Това познание за съответствието с цялото е първично и усъвършенства лекаря. Ако той познава света, като следствие ще познава и човека, а тези двете съставят една универсална цялост, а не два отделни свята.

Това е потвърдено от моя опит.“
Парацелз из „Paramirum“

Заповядайте на 24-ти юни (събота) 2023 г. от 16:30 ч.
в гр. Плевен, ул. "Цар Борис III" №12, Търговски център Макси (Maxi Trade Center) - ет. 4, зала 4 (Центърът се намира в близост до хотел "Ростов")

Вход свободен
Адрес на събитието

ул. 'Цар Борис III' №12, Търговски център Макси (Maxi Trade Center) - ет. 4, зала 4,

24-юни-2023 от 16:30 ч.,

Плевен