Зората на Водолея и петото измерение среща за размисъл - аудио запис, 01 - 31. май. 2021 г.

Какво се случва в сегашната ера на Водолея?
Какви са промените? Какво общо имат с нас? Какво е различното от ерата на Рибите?
Отговорни ли сме за случващото се?
На този линк (https://vimeo.com/543610320) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС

Среща за размисъл