МИСТЕРИЯТА НА ЖИВОТА среща за размисъл - аудио запис, 01 - 30. юни. 2021 г.

Мистерия ли е наистина животът?
И ако е, къде да намерим ключа за нея?

На този линк (https://vimeo.com/555848908) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС

Среща за размисъл