МИСТЕРИЯТА НА ЖИВОТА И СМЪРТТА В СВЕТЛИНАТА НА УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ 27. юни. 2021 г.

През хилядолетията много пратеници на Божествената йерархия слизаха в тъмната нощ на диалектиката, носейки Божествената светлина. Те даряваха на падналите души живата вода на Божието слово. Тези пратеници живееха сред хората и чрез слово и дела показваха пътя за завръщане в Бащината родина, в първоначалното царство на Светлината. Хората ги наричаха Духовни учители. Благодарение на тях, след всяко затихване божественият импулс се възраждаше отново. Така всеки път Божествената любов се даряваше за възкресение, за завръщане и спасение на тези, които някога обитаваха царството на Вечността.

Заповядайте на 27-ми юни (неделя) 2021 г. от 10:00 ч.
в Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”, бул. “Бели Лом” №28

Вход свободен
Адрес на събитието

Разград,

Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”, бул. “Бели Лом” №28, от 10:00 ч.,