СИЛАТА НА ТИХИЯ УМ - ЛАБИРИНТЪТ НА МИСЛИТЕ 16. юни. 2021 г.

Лабиринтът, или мейза, е сложна мрежа от свързани пътища, от които е трудно да откриеш изход.
За разлика от мейза, лабиринтът няма задънени пътища. Има само един път, и въпреки, че има криволичещи пътеки, в него не можем да се загубим. Всъщност този единствен път – Пътя на живота води към центъра, и няма друг път, по който да се върви. Той тръгва от раждането на човека до неговото духовно пробуждане. Когато държим здраво Златната нишка, мейзът се превръща в нареден пъзел, и околните стени на лабиринта формират осветен път напред, едва тогава ще загърбим прашасалите пътища на мейза на живота.
     В този смисъл Лао Дзъ говори за Дао, Буда говори за Осемстепенният път, Библията говори за Тесния път, и Исус казва на учениците си: „Вие познавате Пътя”.

Заповядайте на 16-ти юни (сряда) 2021 г. от 17:30 часа в “Парк хотел Централ”, ул. "Цар Освободител" № 6 .
Вход свободен

Адрес на събитието

СЛИВЕН

“Парк хотел Централ”, ул. "Цар Освободител" № 6 от 17:30 часа