МЪДРОСТТА НА ЛАО ДЗЪ В „ДАО ДЪ ДЗИН” 26. септември. 2021 г.

Един опит да изследваме в дълбочина произведението на Лао Дзъ "Дао Дъ Дзин" от гностична гледна точка.


“Ако Дао бъде изказано с думи, То не би било вечното Дао.
Ако Името бъде изречено, То не би било вечното име.
Като небитие може да се каже, че То е основата на всеоткровението.
Като битие, То е майката на всички неща.
Затова, ако сърцето е постоянно “пусто”, т.е. свободно от всички земни стремежи и желания,
човек е способен да види мистерията на духовната същност на Дао.
Ако сърцето е постоянно “напълнено”, т.е. ако то е пълно със земни желания и стремежи,
човек е способен да види само ограничените форми, имащи граници.
И битието и небитието произтичат от един и същ източник,
но са различни по своите цели и действия.
И двете са изпълнени с тайна и тази тайна е вратата към Живота.”
глава 1-ва от "Дао Дъ Дзин"

Заповядайте на 26-ти септември (неделя) 2021 г. от 13:00 часа
Малката конферентна зала на х-л Родопи, бул. "България" №39, ет. 5

Вход свободенСвързани събития

25 септември 2021 г. | Кърджали МЪДРОСТТА НА ЛАО ДЗЪ В „ДАО ДЪ ДЗИН”

Адрес на събитието

Хасково

Малка конферентна зала на хотел "Родопи", бул. "България" № 39, ет. 5, от 13:00 ч.