В СЪРЦЕТО НА ЛАБИРИНТА цикъл лекции, 20. април - 29. юни. 2013 г.

Велико Търново, хотел Панорама, 17 часа

Цикъл лекции с дискусии

20 април   Депресията в светлината на Гносиса
11 май       Изкуството- забравеният спомен за Бог
15 юни      Гносис и (не)зависимост
29 юни      Виртуалният свят и Вечната мъдрост

Адрес на събитието

Велико Търново

хотел Панорама, 17 часа

Галерия