КОПНЕЖ ЗА СВЕТЛИНА среща за размисъл - аудио запис, 01 - 28. февруари. 2023 г.

Съществува едно Божествено жизнено поле, което обгръща и прониква цялата вселена със своята възвишена вибрация.
Съществува силата на Универсалната любов, която се излъчва от Бащата на светлините, от Бащата на всички неща.
Тя търси изгубеното: светлинното ядро в нашите сърца.
Тя възнамерява да възстанови прекъснатата връзка със Светлината. ...

На този линк (https://vimeo.com/614635665) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС,

,

Среща за размисъл