ЕНЕРГИИТЕ НА ВОДОЛЕЯ 19. октомври. 2021 г.

Земята и човечеството навлязоха в ерата на Водолея - последният звезден месец от звездната година. Това е свързано с кардинални промени в земната атмосфера и в резултат на това и на всичко, което живее на Земята. Никой и нищо не би могъл да се изплъзне от влиянието на новите излъчвания и енергии. Какво би могъл да направи човекът в тези толкова ускорени и важни за по-нататъшното развитие на човека времена?

Заповядайте на 19-ти октомври (вторник) 2021 г. от 18:30 часа в нашия център в гр.Пловдив
Вход свободен

Адрес на събитието

район Централен, ул. „Волга“ 47, срещу II-ро РПУ,

вторник от 18:30 ч.,

Пловдив