БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ Връзката между богомили, катари и розенкройцери., 10. октомври. 2021 г.

“Безсмъртна е душата на човека, ние сме искри, загубени в дълбоката земна прах, един лъч, заобиколен от плътна тъмнина… ”

От незапомнени времена дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства българския народ, отправяйки неговия дух отвъд природното ограничение на материята. Този копнеж намира синтезиран израз в богомилството - български културен феномен, станал по-късно основа за бъдещата реформация в Европа - Ренесанса, както и за възникването на много мистични и езотерични общества в Европа…
Богомилите предават своите духовни познания на катарите, а те - на розенкройцерите.
Когато говорим за розенкройцери, трябва да знаете, че има различни групи носещи това име, които се различават много в своите методи и учение. Духовната школа на Златния Розенкройц е пряк духовен наследник на катарите, следващата след тях брънка от Веригата на Универсалното Братство.

Заповядайте на 10-ти октомври (неделя) 2021 г. от 15:00 часа в Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”, бул. “Бели Лом” №28
Вход свободен

Свързани събития

10 октомври 2021 г. | Русе БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ 09 октомври 2021 г. | Велико Търново БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ

Адрес на събитието

Разград,

Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”, бул. “Бели Лом” №28, от 15:00 ч.,