БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ Каква е връзката между богомили, катари и розенкройцери?, 16. октомври. 2021 г.

“Безсмъртна е душата на човека, ние сме искри, загубени в дълбоката земна прах, един лъч, заобиколен от плътна тъмнина… ”

От незапомнени времена дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства българския народ, отправяйки неговия дух отвъд природното ограничение на материята. Този копнеж намира синтезиран израз в богомилството - български културен феномен, станал по-късно основа за бъдещата реформация в Европа - Ренесанса, както и за възникването на много мистични и езотерични общества в Европа…

Заповядайте на 16-ти октомври (събота) 2021 г. от 13:00 часа
в конферентна зала на търговски център Мания Тауър - етаж 12, пл. Република 2, гр. Плевен
Входът е свободен

Адрес на събитието

Плевен

пл. Република 2, търговски център Мания Тауър - етаж 12, конферентна зала 3, от 13:00 ч.