ЕДИНСТВО – ЧОВЕК, ВСЕЛЕНА, ВЕЧНОСТ цикъл публични лекции в Русе, 20. април - 29. юни. 2013 г.

 

Цикъл лекции: ЕДИНСТВО – ЧОВЕК, ВСЕЛЕНА, ВЕЧНОСТ

20 АПРИЛ - АКВАРИУС – ПО-ДОБРИЯТ АЗ И МИСТЕРИЙНИТЕ ПЛАНЕТИ
11 МАЙ     - МАРИЯ МАГДАЛЕНА - ВЕЧНАТА ДУША НА СВЕТА
1 ЮНИ        -МИСТЕРИЯТА НА СЪРЦЕТО
29 ЮНИ      -БЕЗСМЪРТНИЯТ ПРИНЦИП В ЧОВЕКА

гр.Русе, ул. "Александровска" 48,  голямата зала на хотел "Вега", 16.00 часа

Адрес на събитието

Русе

ул. "Александровска" 48, голямата зала на хотел "Вега"

Галерия