ЗАТВОРЪТ НА НАШЕТО МИСЛЕНЕ среща за размисъл - аудио запис, 01 - 30. юни. 2023 г.

Защо в края на своя жизнен път Християн Розенкройц казва:
Най-голямото познание, до което можем да достигнем като природно-родени хора, е че всъщност нищо не знаем.
...

На този линк (https://vimeo.com/653249596) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС

Среща за размисъл