ИДВАЩИЯТ НОВ ЧОВЕК 01 - 31. март. 2023 г.

В хода на хилядолетията постоянно са се появявали нови човешки раси, които след това отново са изчезвали.
Те всъщност не са „нови“ раси в буквалния смисъл на думата, а са отново завърнали се стари раси или смесици от тях.
Това са винаги едни и същи неща, факти и хора, които при непрестанните промени в диалектиката отново и отново се завръщат в актуалните събития.
Ако сега ви говорим за идващия Нов човек, веднага трябва да ви стане пределно ясно, че ние в никакъв случай нямаме намерение да ви информираме за идването на някаква нова диалектична раса.
...

На този линк (https://vimeo.com/663033715) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС,

,

Среща за размисъл