ДАО ДЪ ДЗИН Универсални принципи в учението на Лао Дзъ, 07 - 28. май. 2013 г.

Цикъл от 4 публични лекции

Дао Дъ Дзин

Универсални принципи в учението на Лао Дзъ

07. Май, 14. Maй, 21. Май, 28. Май  (всеки вторник) от 18.30 ч.

в административната сграда на ул."Цар Симеон I", 27, ет.2, над библиотека "Виделина"

 

Адрес на събитието

ул. Цар Симеон 27, А, етаж 2 (до входа на заведение 'Блек Шийп'),

център Лекториум Розикруцианум - Варна

Подробно за центъра

Галерия