ТЪРСЕНЕ И НАМИРАНЕ 07. април. 2022 г.

21 век изправя човека пред огледалото на неговите мисли, чувства и действия – бързо, безкомпромисно, настойчиво. Все по-належащо е да се замислим: какво е отражението, което нашата действителност ни показва? Това ли е, което сме имали като намерение и търсене? Каква е връзката между търсенето и намирането?

Каним ви на съвместно преживяване на темата! Ще представим на вниманието ви кратка презентация, с последващ разговор – споделяне и обсъждане.

На 7-ми април в гр. София, от 19 ч., в зала Г-8 – ул. „Уилям Гладстон“, № 8.

Адрес на събитието

СОФИЯ,

зала Г-8, ул.“Гладстон“ № 8 от 19:00 часа,