ЗА ДУМИТЕ, СЛОВОТО И СИЛАТА ИМ ДА ПРЕОБРАЗЯВАТ Как действат думите, които изричаме?, 30. април. 2022 г.

Словото е най-могъщата сила, подарена на Човека. То е най-скъпоценния дар – дарява любов, надежда , спасение и изцеление. Думите и Словото творят живота ни. Чрез тях можем да променим реалността си.

Смисълът на Словото е осъществяване, изява. То е енергия и информация, която не се губи и чака времето си, за да се изяви, да бъде осъществена. Всяка дума крие възможност за промяна.

Какво е значението и магичната сила на думите и Словото?
Заповядайте на 30-ти април (събота) 2022 г. от 14:00 ч. в конферентна зала 3 на търговски център Мания Тауър - етаж 12, пл. Република 2, гр. Плевен

Адрес на събитието

Плевен

пл. Република 2, търговски център Мания Тауър - етаж 12, конферентна зала 3, от 14:00 ч.