ЕНЕРГИИТЕ НА ВОДОЛЕЯ СТИМУЛИРАТ БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП В ЧОВЕКА Пробуждането на Божествения принцип в човека., 16. април. 2022 г.

Интернационалната школа на Златния Розенкройц център Бургас започва провеждането на информационна поредица от 7 срещи на живо под заглавие "Розенкройцерите. Пътят на мистериите в днешното време."

Живеем в ускорен, изпълнен с напрежение период. За няколко десетилетия времето ни неимоверно се ускори. Чрез Интернет разширихме хоризонта си до границите на нашия свят, но загубихме сигурността и опорите на 20-ти век. Традиционните структури се разпадат. Ценностите се променят. Преживяваме навлизането на човечеството в ерата на Водолея.

С разчупването на досегашните време-пространствени граници ни се открива нова картина на света, ново разбиране на смисъла на живота и нови отговори на фундаменталните въпроси свързани с човешкото съществуване:
Откъде идвам? Защо живея? Накъде отивам?

За да отговорим на тези въпроси ще се върнем към праначалото, към Първоизвора. Оттам блика първоначалната, никога нераждана, девствена енергия като Божествена светлина и приема образ в живота. Настъпва момента на осъзнаването, че човечеството и човекът са призвани за напълно различен живот.

Духовната школа на Златния Розенкройц описва този процес като завръщане към Създателя, завръщане в духовно-душевното поле на Вечността.
За да преживеем заедно една среща на душите и сърцата, Ви каним на първата ни среща от поредицата на тема „Енергиите на Водолея стимулират Божествения принцип в човека.“, която ще се състои на
16 април 2022, събота, от 12:00 часа в Народно читалище ”ФАР 1946”, ул. Странджа (Странджа планина) № 20.
Входът е свободен

Адрес на събитието

БУРГАС

Народно читалище ”ФАР 1946”, ул. Странджа (Странджа планина) № 20, от 12:00 ч.