ВЪТРЕШНАТА ТИШИНА За външната и вътрешната тишина, 03 - 30. април. 2022 г.

В нашия динамичен съвременен живот започваме да правим преоценка на тишината. Тази преоценка може би се дължи на влиянието на различни, често източни философии, в който медитацията и тишината са съществени аспекти на религиозното преживяване.
Но също така и в Западния мистицизъм тишината е от основно значение.
Можем да разглеждаме тишината като външна и вътрешна. ...

На този линк (https://vimeo.com/695467394) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС

Среща за размисъл