ПРОМЕНЕТЕ СЕБЕ СИ - ПРОМЕНЕТЕ СВЕТА резентация и след нея дискусия, 11. май. 2022 г.

Живеем в много критично време. Конфликтите следват един след друг и не ни оставят на спокойствие. Много хора се опитват да разрешат големите конфликти със средствата, които са на разположение на сегашния природно-роден човек. Дали ще успеят?
Айнщайн някога каза, че проблемите, които възникват на едно ниво на съзнание, не могат да бъдат решени със съзнание, което е на същото ниво. Могат да бъдат решени единствено от съзнание, което е на по-високо ниво. Човечеството сега стои на този праг, на тази граница и трябва да направи скок в съзнанието (квантов скок, както го наричат някои). Иначе проблемите няма да бъдат решени.


Заповядайте на презентацията ни на 11-ти май 2022 г. от 18:30 ч. в нашия център в гр.Пловдив.
Вход свободен

Адрес на събитието

район Централен, ул. „Волга“ 47, срещу II-ро РПУ

сряда от 18:30 ч.

Пловдив