ЗАВРЪЩАНЕТО - ЗВЕЗДНИЯТ ПЪТ НА ПРОБУДЕНИТЕ ДУШИ презентация, последвана от дискусия, 28. май. 2022 г.

Днешният човек, който нарича себе си „венец на природата”, някога в правремената беше обитател на свръхприродата, на царството на Светлината. Мнозина днес страдат от един необясним копнеж по нещо изгубено. Много често те се чувстват чужденци в този свят и търсят пътя за завръщане в света на вечната хармония, справедливостта и любовта.

Има ли такъв път? Как може да бъде извървян?
Универсалното учение дава отговори на всички, които са готови да чуят.

Заповядайте на 28-ми май 2022 г. от 11:00 часа в конферентната зала 3 на търговски център Мания Тауър, пл. Република 2, етаж 12
Вход свободен

Адрес на събитието

Плевен

пл. Република 2, търговски център Мания Тауър - етаж 12, конферентна зала 3, от 11:00 ч.