ОСВОБОЖДАВАЩАТА СИЛА НА ВОДОЛЕЯ 01. май - 30. юни. 2022 г.

Водолеят излива своята стомна с Жива вода над света.
Преди всичко това ще доведе до пречистване на всички аспекти на живота. Целта на това пречистване е обновяване според Духа, душата и тялото.

Лъчевата сила на Водолея докосва всеки от нас, никой не е изключен. Следователно, всички ние сме изправени пред обновяващата сила на Водолея. ...

На този линк (https://vimeo.com/707513620) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС,

,

Среща за размисъл