ОРФЕЙ И ОРФИЧЕСКИТЕ МИСТЕРИИ 12. юни. 2022 г.

В основата на орфическите мистерии стои разбирането за промяната на естеството на индивида от човешко в божествено, чрез акта на мистерийно посвещение. В това се състои основно учението на посвещение: посредством Тайните, постепенно да се откъснем от титаничната си част (материалната), за да влезем в контакт с нашата по-истинска вътрешна част, с “Духовната ни същност”.

Заповядайте на 12-ти юни (неделя) 2022 г. от 10:00 часа в Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”, бул. “Бели Лом” № 28
Вход свободен

Адрес на събитието

Разград

Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”, бул. “Бели Лом” № 28, от 10:00 ч.