ПРОМЕНЕТЕ СЕБЕ СИ - ПРОМЕНЕТЕ СВЕТА резентация и след нея дискусия, 25. юни. 2022 г.

Живеем в много критично време. Конфликтите следват един след друг и не ни оставят на спокойствие. Много хора се опитват да разрешат големите конфликти със средствата, които са на разположение на сегашния природно-роден човек. Дали ще успеят?
Айнщайн някога каза, че проблемите, които възникват на едно ниво на съзнание, не могат да бъдат решени със съзнание, което е на същото ниво. Могат да бъдат решени единствено от съзнание, което е на по-високо ниво. Човечеството сега стои на този праг, на тази граница и трябва да направи скок в съзнанието (квантов скок, както го наричат някои). Иначе проблемите няма да бъдат решени.

Заповядайте на презентацията ни на 25-ти юни (събота) 2022 г. от 10:00 ч. в НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" 35, ет.2, зала 207.
Вход свободен

Свързани събития

25 юни 2022 г. | Хасково ПРОМЕНЕТЕ СЕБЕ СИ - ПРОМЕНЕТЕ СВЕТА

Адрес на събитието

Кърджали

НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" 35, ет.2, зала 207 от 10:00 ч