ОРФЕЙ И БОГОМИЛИТЕ - СРЕБЪРНАТА НИШКА НА БЪЛГАРСКАТА МЪДРОСТ 11. юни. 2022 г.

В един богомилски ръкопис се казва: “Безсмъртна е душата на човека, ние сме искри, загубени в дълбоката земна прах, един лъч, заобиколен от плътна тъмнина…”

В хода на развитието си човекът все повече се „вкаменява“ от страстите на земния живот и своеволието. Така се развива силното земно Его. Именно то е основен принцип в нашия свят, водещ хората от разделение към разделение. Но при това всеки човек има възможност още днес да направи избор между тези два принципа: Духа на единството в Бога и Духа на своеволието...


Богомилската вяра е пробуждане на Бог в себе си.

Приятели, ако темата ви докосва и вълнува, заповядайте на нашата презентация. Да поговорим за това: Кои са „милите на Бога“ хора? Каква е същността на тяхното учение? Защо са преследвани като еретици и изгаряни на клади? Защо споменът за тях е жив?

Очакваме ви в Кюстендил на 11-ти юни (събота) 2022 г. от 15:00 часа в Синята зала на Читалище "Братство".
Входът е свободен

Адрес на събитието

Кюстендил

Синята зала на Читалище "Братство" /до галерията на Майстора, в центъра на града/ от 15:00 ч.