РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ - ВЧЕРА И ДНЕС Пътят на розенкройцерите през вековете, 11. септември. 2022 г.

Розенкройцерите - кои са техните корени?
Как са се развивали през вековете?
Те ли са довели до реформацията в Европа - Ренесанса?

И какви са съвременните розенкройцери?

Заповядайте на 11-ти септември (неделя) 2022 г. от 10:00 часа в НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" 35, ет.2, зала 207
Входът е свободен


Свързани събития

11 септември 2022 г. | Хасково РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ - ВЧЕРА И ДНЕС

Адрес на събитието

Кърджали

НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" 35, ет.2, зала 207 от 10:00 ч