ПЪТЯТ, КЪМ КОЙТО СМЕ ПРИЗВАНИ Поредица от дискусионни срещи, 23. октомври - 13. декември. 2013 г.


ПЪТЯТ, КЪМ КОЙТО СМЕ ПРИЗВАНИ

ПОРЕДИЦА ОТ ДИСКУСИОННИ СРЕЩИ
 

23.10.2013 г. 18:30 часа Орфей и богомилите - сребърната нишка на българската мъдрост
21.11.2013 г. 18:30 часа Лао Дзъ и Буда - перлите на Изтока
12.12.2013 г. 18:30 часа Катари и Розенкройцери - златните лъчи на Запада
 

Адрес на събитието

Велико Търново

хотел "Болярски", зала "Елена", 18:30 часа

Галерия