БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ Връзката между богомили, катари и розенкройцери., 08. октомври. 2022 г.

“Безсмъртна е душата на човека, ние сме искри, загубени в дълбоката земна прах, един лъч, заобиколен от плътна тъмнина… ”

От незапомнени времена дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства българския народ, отправяйки неговия дух отвъд природното ограничение на материята. Този копнеж намира синтезиран израз в богомилството - български културен феномен, станал по-късно основа за бъдещата реформация в Европа - Ренесанса, както и за възникването на много мистични и езотерични общества в Европа…

Заповядайте на 8-ми октомври (събота) 2022 г. от 10:00 часа във "Военен клуб", бул. "Розова долина" № 8, ет. 3
Входът е свободен

Адрес на събитието

Казанлък,

във "Военен клуб", бул. "Розова долина" № 8, ет. 3, от 10:00 ч.,