ЗА ДУМИТЕ, СЛОВОТО И СИЛАТА ИМ ДА ПРЕОБРАЗЯВАТ Как действат думите, които изричаме?, 17. октомври. 2022 г.

“За начало на вселената ние сме признали проявената божествена Същност, наричана Логос или Слово. То изразява древната идея за Словото, носещо се от Безмълвието, Гласът, Звукът, чрез който световете се извикват в битието. Целият всемир е произнесено слово...“

     Словото е най-могъщата сила, подарена на Човека, Творческата сила, с която сме подобни на Бог. Използването й зависи от нивото на човешкото съзнание.
     Словото е най-скъпоценния дар – то дарява любов, надежда, спасение и изцеление, светлина за духовно слепия и жива вода, способна да възкреси умиращия... Но думите могат да бъдат разрушителни и да отварят дверите към ада...
Може да се твърди, че Словото, първопричината, в сакралното си значение е троично - като Светата Троица. Едната същност е Първословото, върховният Творец. Втората същност е словото-звук, посредник между духовния свят и физическия свят, атрибут на човешката реч. Третата същност е въплътеното слово, светът на материалните форми.

     И в космоса, и в човека е вложено това свойство на звука - да бъде сътворител на формата, този, който я поражда. Всеки звук има отделна форма и включва в себе си троично свойство: едното поражда формата, друго я запазва, а третото я разрушава.”
По този начин звукът, думата, формата и името, с неговата същност, са тясно свързани помежду си. Името е формата на духа.
Всяка дума - като звука - носи в себе си енергия, дори и да не е изречена, а само написана. Енергията, вложена в думата, започва своята работа при контакт с онова съзнание, което реагира на нея…

Приятели, каним ви на онлайн среща-дискусия, на тема „За думите, словото и силата им да преобразяват“ на 17-ти октомври 2022 г., понеделник, в нашата ZOOM стая, за да обменим мисли за проявената Божествена Същност, наречена Логос или Слово.

ЛИНК ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СРЕЩАТА (Join Zoom Meeting) : https://us02web.zoom.us/j/9102413658?pwd=aDRJUlhKSWxaK0NNS3hEUitsdGJzQT09 Meeting ID: 910 241 3658
Password: 7654


Линкът става активен 10-15 минути преди началото на срещата!

Срещата в ZOOM не се записва и всички участници имат контрол върху микрофоните и камерите си!


Адрес на събитието

,

от 19:00 ч.,

ОНЛАЙН СЪБИТИЕ