КАКВО Е ТОВА УНИВЕРСАЛНО УЧЕНИЕ Симпозиум в град Враца, 01. декември. 2013 г.

Какво е това
УНИВЕРСАЛНО УЧЕНИЕ?


симпозиум в град Враца

1-ви декември, от 14 часа

местност Вратцата, конферентната зала на хотел "Чайка"

вход свободен

Световните религии ни учат, че ние наистина и трайно можем да бъдем щастливи едва тогава, когато заживеем от силите на божествения свят и Духът може да действа чрез нас. Великите религии ни учат още, че освен обективно възприемания от нас свят и субективно изпитваното му подобие - астралната сфера, съществува и една трета жизнена област: Божественият свят. В него може да се намери (изпита) истинско и трайно щастие. Буда го нарича „Нирвана”, китайският мъдрец Лао Дзъ говори за „Дао”, юдеите за „Обетована земя”, а гностиците за „Плерома”. Иисус нарича този божествено-гностичен свят „Небесно царство”. Школата на Златния Розенкройц е гностична Духовна школа. Тя показва пътя, водещ към вътрешното опознаване на нашата божествена природа и към освобождение. За тази цел обаче е нужна интензивна и съзнателна работа на стремящия се към познание човек. Розенкройцерите желаят да вървят по този освобождаващ път. Освещаване - Просветление - Освобождение Пътища, водещи към нов духовен живот. Разберете какво казват розенкройцерите за това и открийте подходящи съвети за вашия собствен вътрешен път.

Адрес на събитието

град Враца

местност Вратцата, хотел Чайка

Галерия