ЗАБЛУДАТА НА ПРЕРАЖДАНЕТО 16. ноември. 2022 г.

Кармата е изява на „закона за причината и следствието”, който ни връща всичко, което сме създали, затова е закон за универсалната хармонизация. Чрез него съзнанието научава всички необходими уроци, за да премине към основна промяна.

“Прераждането” е процесът на замяна на личността. Можем да кажем, че ние сме една глава от книга, в която всеки следващ обитател е поредната глава. За някои търсещи освобождението прераждането е последната сламка, за която все още биха могли да се хванат. Те си мислят, че няма нужда да полагат прекалено много усилия за постигане на себепознание, защото има и следващи животи, в които да продължат процеса.
НО ... ТОВА Е ЕДНА ОТ ГОЛЕМИТЕ ЗАБЛУДИ НА НАШЕТО СЪЗНАНИЕ.

Според Духовната школа на Златния Розенкройц:
     - Ние живеем само веднъж!
     - След смъртта нашият жизнен пламък постепенно угасва. От него остава само натрупаната неизплатена карма.
     - Нашата природна душа не e безсмъртна. Вечна е Духовната искра и възможността от нея да израстне вечната Духовна душа.

В този живот трябва да направим избора между смъртта и Живота ..., това е единственият ни шанс за безсмъртие.

Ако събудихме интереса ви към темата, ЗАПОВЯДАЙТЕ на среща–разговор на 16 ноември от 19:00 ч. в Център по себепознание „ОРФЕЙ“ - бул. „Пейо К. Яворов“ 18, София.
Вход свободен

Адрес на събитието

СОФИЯ

център по себепзнание Орфей, бул. П. Яворов 18, Лозенец