ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ 26. ноември. 2022 г.

Здравето е състояние на любов. Когато човек намери своя истински път, тогава той намира здравето си. Има нещо много по-важно от оздравяването. Това е завръщането в първоначалната ни същност. Откровеността е пътят за това.
Главното условие за оздравяването е приемането на Бога. Учителят Беинса Дуно казва: ”Когато ти отнемат всичко – здраве, приятели, къщи, блага, какво трябва да ти остане? Ако ти остане любовта, това е здраве.”

Болестта е натрупано погрешно мислене и неправилно използвана воля и енергия. Начинът на мислене се превръща в болест или лекарство. Правилното мислене идва при човека, когато той започне да търси Истината – това оказва главното въздействие върху човека.

Ключът към пълното оздравяване, извисяване и освобождение се намира в съзнанието.
Състоянието на нашето съзнание определя състоянието на живот и възможностите да служим на братята си. Затова всички болести - физически и психически – се обясняват с липсата на осъзнатост.

Истинското оздравяване се постига по друг път - чрез духовно-душевното оздравяване на целия микрокосмос. Чрез онази дълбока вътрешна работа, която първо разкрива всички наши страхове и притеснения, душевни язви на личността, а след това стъпка по стъпка, по пътя на едно всеобхватно, дълбоко осъзнаване, ни води към обновяване и ново осмисляне на живота. Защото в природата на смъртта няма универсално лекарство. То е в нас самите и ние сме и пациентът, и лекарят.

Ако темата буди вашия интерес, заповядайте на представянето и срещата–разговор на 26 ноември от 14 ч. в читалище "Братство 1869", ул. "Патриарх Евтимий" 18 /до галерията на Майстора/ в центъра на гр. Кюстендил

Адрес на събитието

Кюстендил

Читалище "Братство 1869", ул. "Патриарх Евтимий" 18 /до галерията на Майстора, в центъра на града/ от 14:00 ч.