СМИСЪЛЪТ НА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ - ИСТИНСКОТО НАЧАЛО НА ПЪТЯ среща-разговор, 17. декември. 2022 г.

Приятели,
     Искаме да ви разкажем за християнските празници, които са основни етапи от пътя на завръщане на човека в божествения ни дом. На това пътуване ще бъде допуснато всяко човешко дете, за да го осъществи един ден.
     В продължение на милиони години човечеството е преминавало през дълбоки преживявания. Целта на тези изживявания е то да се стимулира да тръгне на едно пътешествие. Крайната цел на това пътуване е завръщането в царството на божествения живот, което е първоначалното човешко жизнено поле.
     Всяка космическа ера има специфично влияние и ефект върху човешката душа. Космичните излъчвания задвижват и насочват развитието на човешкото съзнание. Тези развития определят човешките способности и възможности в такава епоха.
     През ерата на Рибите, през която премина човечеството и която започна преди повече от 2000 години, човечеството бе тясно свързано с дейността на сърцето. Голямата цел беше да пробудим спящата божествена искра в сърцето, за да може тя да говори директно на съзнанието. Тази искра се нарича още Роза на сърцето или Христов атом.
     Копнежът на сърцето звучи непрестанно, като зов за помощ през космическото пространство. И по закон Светлината на Любовта на Универсалния Христос трябва да реагира. Тя ще пробуди латентната искра в сърцето и ще започне процесът на развитието на една нова душа. Този процес е описан в Евангелията, и християнските празници са кулминационни точки в този път на развитие. Затова празниците Коледа, Великден и Петдесетница привличат вниманието ни към Библията. Така Светото писание показва на човечеството Пътя и го учи на Истината, водеща към живота такъв, какъвто първоначално е бил предвиден. В Библията много истини са изразени на забулен език, но човешкото същество, което истински търси, ще намери ключа за разбирането на тези текстове.
Приятели, ако темата ви е заинтересувала, заповядайте на 17 декември, от 11:00 часа в нашия център в гр. Варна на среща-разговор, за да преживеем заедно мистерията на Коледните празници.

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, най-горният етаж

от 11:00 ч.

Варна