Да бъдеш Човек и да станеш Човек среща за размисъл - аудио запис, 01 - 31. декември. 2022 г.

Текстът на тази среща за размисъл е написан от млади ученици от Школата на Златния Розенкройц на възраст между 18 и 25 години. В този текст те разсъждават върху своето виждане за това какво означава да бъдеш човек и да станеш човек. Така те ще ни поведат в търсенето на отговор на редица жизненоважни въпроси. ...

На този линк (https://vimeo.com/534515326) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС

Среща за размисъл