СИЛАТА НА ОГЪНЯ И НЕЙНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ среща за размисъл - аудио запис, 01 - 31. януари. 2023 г.

В основата на цялото творение стои една Изначална сила. Това е силата на Божествения Огън, Силата на всеоткровението, изворът на всичко съществуващо. Без този Огън няма истински Живот. ...

На този линк (https://vimeo.com/784952486) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС,

,

Среща за размисъл