КАКВО Е СВОБОДАТА? среща-разговор с прожекция на филм, 11. януари. 2023 г.

МЕЖДУНАРОДНА ШКОЛА НА ЗЛАТНИЯ РОЗЕНКРОЙЦ, гр. СЛИВЕН
Ви кани на среща-разговор с прожекция на филм на тема:
„Какво е свободата?“

Във всички универсални учения се казва, че има едно духовно ядро, което е пленено в материалната, външна обвивка, на природно роденото човешко същество. Ето защо много хора изпитват вътрешно един зов, един копнеж за свобода. Но поради насочеността към материята, в която се намираме, ние непрекъснато игнорираме този зов, тези импулси, идващи от божествения принцип, намиращ се в центъра на нашия микрокосмос.

Естествено възникват въпросите:
  - Какво означава да бъдеш свободен?
  - Как можем да се издигнем над астралните закони, които държат личността в плен и по този начин възпрепятстват изявата на истинската свобода?
  - Как можем да се освободим напълно от колелото на живот и смърт, така, че като изначални божествени същества, да си проправим път към реалност, отвъд затвора на нашите сетива?

Ако желаете да намерите отговор на тези и други въпроси, заповядайте на прожекция на двадесет минутен видео филм и разговор след това, на 11 януари 2023 г. /сряда/, от 18:00 до 19:00 часа, в залата на „Парк хотел Централ”, бул. „Цар Освободител” № 6, град Сливен
Вход свободен

Адрес на събитието

СЛИВЕН

“Парк хотел Централ”, ул. "Цар Освободител" № 6 от 18:00 часа