Какво са емоциите? Какво е страхът? Илюзия ли е сигурността ни? ХРАМОВА СЛУЖБА - открити врати, 20. юли. 2014 г.

"Състоянието на съзнанието определя състоянието на живота..."

Ян ван Райкенборг

Лекториум Розикруцианум
Мeждународна Школа на Златния Розенкройц,

провежда в Храмовете на Духовните си центрове всеки месец открити служби за всички интересуващи се. Те са своеобразни срещи за размисъл; за всички търсачи, които не приемат живота като нещо автоматично, а като съзнателно вървян път; които се питат защо нещата са такива, каквито са.
Освобождавайки пространство в себе си за вълнуващите ни въпроси, тук, в тихата атмосфера на един Храм, можем да се отворим за отговорите, които вече са вътре в нас. В задълбочено изследване, съпоставяне и преосмисляне, в съзерцание и вглъбеност, можем да получим прозрение за Пътя на промяна и посвещение.

Срещите продължават около 45 минути, като текстовете се редуват с кратка тишина и музика;
много важно е да се уважава тази тишина.

Срещата в София през ЮЛИ
е на 20.07.2014 от 10.00 часа в Градски център София
Адрес: гр. София, ж.к. Люлин 6, ул. „Звънче”, № 16
Тел. 02/ 927 73 12
Имейл: lrc_sofia@abv.bg


вход - свободен

Борба за оцеляване 

Адрес на събитието

гр. София, ж.к. Люлин 6, ул. „Звънче”, № 16,

център Лекториум Розикруцианум - София2

Подробно за центъра

Галерия