ТЪРСЕНЕ И НАМИРАНЕ - заключителна дискусия за поредицата УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ РОЗЕНКРОЙЦЕРИ 12. януари. 2014 г.

 

На 12.01.2014 г. от 14:00 часа в сградата на Градски център София - София, Люлин 6, ул. Звънче, № 16

ще се проведе заключителна дискусия за поредицата УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ РОЗЕНКРОЙЦЕРИ

ТЪРСЕНЕ И НАМИРАНЕ

 


Поредицата УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ РОЗЕНКРОЙЦЕРИ е посветена на 5 теми: 

1. "Илюзия и реалност" на 19.10. 2013 г.

2. "Земята като училище" на 9.11.2013 г.

3. "Човекът като микрокосмос" на 16.11. 2013 г.

4. "Пътят на освобождението" на 30.11.2013 г.

5. "Духовната работа на розенкройцерите" на 4.12.2013 г.

 

 

 

Адрес на събитието

гр. София, ж.к. Люлин 6, ул. „Звънче”, № 16,

център Лекториум Розикруцианум - София2

Подробно за центъра