ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ Каква е задачата на двата пола? , 07. юни. 2024 г. от 18:00 ч.

Между мъжа и жената съществуват съществени различия. Микрокосмосите им са с противоположна поляризация, което води до различия в изявите им.
И макар задачата им да е една и съща, те все пак играят различни роли при нейното изпълнение.

Универсалното учение казва, че мъжът и жената трябва да работят заедно в този свят, за да задействат процесите на промяна в микрокосмоса, т.е. трансфигурацията.

Работейки в хармонично единство да извървят пътя на завръщането, за да върнат микрокосмосите обратно в Божествения свят.

Как се осъществява този процес на промяна и как си влияят един на друг?
Заповядайте на 7-ми юни (петък), от 18:00 ч. в Русе, хотел "Космополитън" - конферентна зала 2 етаж, ул. "Добри Немиров" № 1.

Вход свободен!

Адрес на събитието

РУСЕ

хотел "Космополитън" - конферентна зала 2 етаж, ул. "Добри Немиров" № 1

от 18:00 ч. до 19:30 ч.