ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ Каква е задачата на двата пола? , 30. април. 2023 г.

Задачата и на двата пола е една и съща. Разликата между тях идва единствено от противоположната поляризация на микрокосмосите, в които се изявяват. Двата пола трябва да работят заедно в този свят, за да задействат процесите на промяна в микрокосмоса, т.е. трансфигурацията.
Работейки в хармонично единство да извървят пътя на завръщането, за да върнат микрокосмоса обратно в Божествения свят.
Как се случва това на практика?


Заповядайте на 30-ти април (неделя) 2023 г. от 10:00 часа в конферетната зала на хотел "Космополитън", етаж 2 на ул. Добри Немиров № 1

Адрес на събитието

Русе

Конф. зала на хотел "Космополитън", етаж 2 на ул. Добри Немиров № 1 от 10:00 часа