ПОБЕДАТА НА СТРЕМЯЩАТА СЕ ДУША Цикъл от публични лекции с разговори върху произведението “ГНОСТИЧНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ПИСТИС СОФИЯ”, 22. април. 2023 г.

Школата на Златния Розенкройц, гр.Бургас, ви кани на цикъл от шест лекции и разговори върху произведението "Гностичното евангелие на Пистис София"

Гностичното произведение Пистис София се приписва на известния, роден в Александрия, гностик Валентин (живял през 2-то столетие след Христос). Днес то е известно като Аскевианския кодекс. То дава отговор на въпроса “Какво са мистериите на тринайстия еон?” И започва така:
“След като Исус възкръсна от мъртвите, Той прекара 11 години, разговаряйки с учениците си ...”1. УНИВЕРСАЛНАТА МЪДРОСТ НА ПИСТИС СОФИЯ
(на 28-ми януари 2023)
Интелектуалното мислене – “Пистис” и Божествената Мъдрост – “София”. Гносис. Двете жизнени полета.


2. СВЕЩЕНОТО БЕЗПОКОЙСТВО
Универсалното братство. Докосването от светлината. Архонтите на еоните. Раждането на Йоан.
(на 11-ти февруари 2023 г.)


3. НОВАТА СВЕТЛИННА ДРЕХА.
Захария и Елисавета. Йосиф и Мария. Новата душа. Белите одежди. Дванайсетте заблуди. Светлината на света.
(на 25-ти февруари 2023 г.)


4. МИСТЕРИИТЕ НА 13-ИЯ ЕОН.
Тринайстият еон. Петте фази на оздравяването. Общността на светиите. Загубата на светлината.
(на 11-ти март 2023 г.)


5. БОРБАТА НА СТРЕМЯЩАТА СЕ ДУША.
13-те степени на посвещение на душата. Разкаяние. Викът за помощ. Безсилие и смирение. Съкрушаване и предаване.
(на 25-ти март 2023 г.)


6. ПОБЕДАТА НА СТРЕМЯЩАТА СЕ ДУША
Въплъщаването на Словото. Вътрешният конфликт. Чистата молитва. Тринайсетте песни на разкаянието. Радост и болка. Вяра и милост. Последното изпитание.
(на 22-ри април 2023 г.)

Заповядайте на шестата ни лекция на 22-ри април 2023, събота, от 12:00 часа в Народно читалище ”ФАР 1946”, ул. Странджа (Странджа планина) № 20.

Входът е свободен

Адрес на събитието

БУРГАС,

Народно читалище ”ФАР 1946”, ул. Странджа (Странджа планина) № 20, от 12:00 ч.,