СЯНКАТА В НАС презентация и дискусия, 23. април. 2023 г.

Според Карл Густав Юнг личната сянка включва потиснати или изолирани части от личността, поради неприемане на обстоятелствата и средата, в която тя се е развивала.

Сянката е голяма опасност за човека, защото той я притежава, без да я осъзнава. Всичко което не иска да приеме в себе си, с което не може да се пребори вътрешно, той го проектира навън като зло, за да го види и разпознае там, и да се пребори с него.

Но сянката е част от реалността, тя е свързана със светлината на реалността и за да изчезне, тя трябва да се завърне при светлината, да се превърне в светлина. Затова търсачът на светлината винаги ще се конфронтира със собствената си сянка, за да я издигне в светлината, за да я предаде на светлината.

Приятели, ако темата буди вашия интерес, заповядайте на представянето и срещата–разговор на
23-ти април (неделя) от 14:00 ч. в Плевен,
на адрес: ул. „Цар Борис III“ №12, Търговски център Макси (Maxi Trade Center) - ет. 4, зала 4 


Входът е свободен!

Адрес на събитието

ПЛЕВЕН,

ул. „Цар Борис III“ №12, Търговски център Макси (Maxi Trade Center) - ет. 4, зала 4 от 14:00 часа,