ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ Каква е задачата на двата пола? , 29. април. 2023 г.

Задачата и на двата пола е една и съща. Разликата между тях идва единствено от противоположната поляризация на микрокосмосите, в които се изявяват. Двата пола трябва да работят заедно в този свят, за да задействат процесите на промяна в микрокосмоса, т.е. трансфигурацията.
Работейки в хармонично единство да извървят пътя на завръщането, за да върнат микрокосмоса обратно в Божествения свят.
Как се случва това на практика?


Заповядайте на 29-ти април (събота) 2023 г. от 10:00 часа във "Военен клуб", бул. "Розова долина" № 8, ет. 3

Вход свободен!

Адрес на събитието

Казанлък

във "Военен клуб", бул. "Розова долина" № 8, ет. 3, от 10:00 ч.