ЧИСЛАТА, РАЗКАЗВАЩИ ИСТОРИЯТА НА ЖИВОТА Тайните на числата, 26. май. 2023 г.

От най-ранната история на човечеството мистериите на природата са записвани и обяснявани чрез числа, геометрични фигури и символи. В античността хората възприемали числата като духовни качества, с чиято помощ можели да разберат реда и изграждащата сила, чрез които са се развили космосът, нашата земя и първоначалните елементи. Универсалната геометрия е наука, която в наше време се възвръща отново в съзнанието на човечеството. Ядрото на тази геометрия, изучава езика на формите и съотношенията в природата. Много учени и философи са виждали и все още виждат в универсалния език на геометрията, първоначалния език на вселената, тъй като отправните й точки остават неизменно едни и същи. Те изучават нейните закони, за да открият първичната основа или първичните съотношения в космоса.

Заповядайте в Русе на 26-ти май(петък) от 18:00 в Конф. зала на хотел "Космополитън", етаж 2 на ул. Добри Немиров № 1

Вход свободен

Адрес на събитието

Русе

Конф. зала на хотел "Космополитън", етаж 2 на ул. Добри Немиров № 1 от 18:00 часа