ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Според Универсалното учение човекът е нещо много повече от това, което виждаме с очите си..., 17. юни. 2023 г.

„...Човече, осъзнай напълно своето благородство и достойнство, защо си наречен микрокосмос и колко далеч се простира познанието ти за Природата...“

Обикновено под понятието "човек" хората разбират физическото тяло, което е обитавано и се оживява от душата. Но според Универсалното учение човекът е нещо много по-сложно. Той е един микрокосмос, който представлява едно кълбо с радиус 8-9 метра. Този микрокосмос, тази малка вселена има сложно устройство. В математическия център на микрокосмоса се намира ядрото, Духовната искра. Тя е частица от Духа, единственото, което е останало от първоначалния божествен човек. Тя е безсмъртна и в нея се съдържа божествения план. Около нея в началото на времената е бил сътворен микрокосмосът. Пространствено Духовната искра се намира в горната дясна камера на сърцето на материалното тяло. Но тя е от друго измерение.

Заповядайте на 17-ти юни 2023 (събота) от 10:00 часа
във "Военен клуб", бул. "Розова долина" № 8, ет. 3.

Вход свободен
Адрес на събитието

"Военен клуб", бул. "Розова долина" № 8, ет. 3.

от 10:00 часа

Казанлък