ЕГИПЕТСКИЯТ ХЕРМЕТИЗЪМ Универсалното учение и Египет, 26. юни. 2023 г.


Съвременният търсещ човек може да получи много по-дълбокото разбиране за Универсалната мъдрост от познанието на египетската култура и символиката на нейната архитектура.
В дизайна, структурата и дори местоположението на древните архитектурни паметници е скрита изначалната духовна мъдрост. Те отразяват аспекти на Вселенската истина и са построени, за да предадат тази мъдрост на бъдещите поколения.
Можем да видим как пирамидите и Сфинксът не само стоят в пустинята на живота. Те ни разкриват основни духовни истини, изградени върху здравината на каменна основа и се издигат до върха на математическото и геометричното съвършенство. Всички те са израз на божествената дейност в нашия свят.

За да научите повече за древните египетски мистерии и връзката им с универсалното учение, заповядайте на
26.06.2023 на среща-разговор он-лайн от 19:00 ч. в платформата Zoom. Темата е "Египетският херметизъм".

ЛИНК ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СРЕЩАТА (Join Zoom Meeting) : https://us02web.zoom.us/j/9102413658?pwd=aDRJUlhKSWxaK0NNS3hEUitsdGJzQT09 Meeting ID: 910 241 3658
Password: 7654


Линкът става активен 10-15 минути преди началото на срещата!

Срещата в ZOOM не се записва и всички участници имат контрол върху микрофоните и камерите си!


Адрес на събитието

в платформата ZOOM

26 юни, 19.00 часа

ОНЛАЙН СЪБИТИЕ