ЕГИПЕТСКИЯТ ХЕРМЕТИЗЪМ Универсалното учение и Египет, 30. септември. 2023 г.


Съвременният търсещ човек може да получи много по-дълбокото разбиране за Универсалната мъдрост от познанието на египетската култура и символиката на нейната архитектура.
В дизайна, структурата и дори местоположението на древните архитектурни паметници е скрита изначалната духовна мъдрост. Те отразяват аспекти на Вселенската истина и са построени, за да предадат тази мъдрост на бъдещите поколения.
Можем да видим как пирамидите и Сфинксът не само стоят в пустинята на живота. Те ни разкриват основни духовни истини, изградени върху здравината на каменна основа и се издигат до върха на математическото и геометричното съвършенство. Всички те са израз на божествената дейност в нашия свят.

За да научите повече за древните египетски мистерии и връзката им с универсалното учение, заповядайте на
30.09.2023 г. от 14:00 ч. в гр. Плевен, ул. „Цар Борис III“ №12, Търговски център Макси (Maxi Trade Center) - ет. 4, зала 4 (Центърът се намира в близост до хотел "Ростов").
Вход свободен!

Адрес на събитието

ул. 'Цар Борис III' №12, Търговски център Макси (Maxi Trade Center) - ет. 4, зала 4

30-09-2023 г. от 14:00 ч.

Плевен