ЧОВЕШКАТА ОБВЪРЗАНОСТ И НЕЙНАТА ПРИРОДА - симпозиум Симпозиум в град Враца, 29. март. 2014 г.

И хиляда пъти да се бе родил
Христос във Витлеем,
но не и в теб,
не би бил ти спасен.


Ангелус Силезиус

На 29.Март. 2014 от 14:00 часа,
в град Враца,
хотел Мира, ул.Сан Стефано, 8

ще се проведе симпозиум на тема:
Човешката обвързаност и нейната природа


вход - свободен.
Заповядайте!


Адрес на събитието

Враца

хотел МИРА, ул.Сан Стефано, 8, 14:00 ч.

Галерия