Да живееш с ограниченията на времето и пространството среща за размисъл - аудио запис, 01 - 31. октомври. 2023 г.

Преди много много време човечеството пропадна от една съвсем друга област в света на грубата материя. Това е светът, в който живеем сега, светът, който възприемаме със сетивата си, светът, в който двойките противоположности взаимно се поддържат в равновесие: ден и нощ, живот и смърт, радост и тъга, красота и грозота, надежда и отчаяние, бедност и богатство, мир и война.

Следователно има два свята, две жизнени полета: ...

На този линк (https://vimeo.com/858963619) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС

Среща за размисъл