ЕНДУРА - ФУНДАМЕНТАЛНАТА ПРОМЯНА 06. октомври. 2023 г.

В Духовната школа на Златния Розенкройц ние наричаме Ендура (от Ende - край) фундаменталната промяна, обръщането към Гносиса. Вървейки по Пътя на освобождението ние привличаме в своята система сили, които ни помагат да водим един Нов живот, без да изоставяме ни най-малко нашите земни задължения. Тези сили, които ни обезпокояват, ни водят към напълно съзнателно състояние на живот. Към покой на егоцентричната ни активност в желанията, мисленето и действията. И тогава Другият, Безсмъртният човек в нас постепенно започва да израства и да се изявява.

Ако искате да научите повече, заповядайте на 6-ти октомври (петък) от 18:00 часа в конферентната зала на 2 етаж на хотел "Космополитън", на ул. "Добри Немиров" № 1.
Вход - свободен!

Адрес на събитието

хотел 'Космополитън', ет. 2, ул. 'Добри Немиров' 1

от 18:00 ч.

РУСЕ