ПО ПЪТЯ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО 20. октомври. 2023 г.

Съществува една велика Съкровищница на Светлината, но Тя трябва да бъде спечелена. Съществува една Вечна Мъдрост, но Тя трябва да бъде достигната. Съществува една могъща светлинна Сила, но Тя трябва да бъде овладяна и приложена правилно.

Приятели, заповядайте на среща за размисъл на тема "По пътя на осъществяването" на 20-ти октомври (петък) от 18:00 часа в конферентната зала на 2 етаж на хотел "Космополитън", на ул. "Добри Немиров" № 1.

Събираме се малко по-рано за да има 30 мин. за настройка.

Вход - свободен!

Адрес на събитието

хотел 'Космополитън', ет. 2, ул. 'Добри Немиров' 1

от 18:00 ч.

РУСЕ